1. Polska
 2. Post-it® - Nasze Produkty, Inspiracje i Programy!
 3. Skontaktuj się z nami
 4. Najczęściej zadawane pytania o naszych produktach

FAQ od Post-it®

FAQ od Post-it®

Ogólny FAQ o produktach

 • Tak. 3M przeprowadził próby recyklingu na Karteczkach Post-it® w odpowiednich ośrodkach. Klej na papierze nie koliduje z produkcją makulatury, ponieważ jest on znacząco usuwany w procesie odbarwiania papieru. Barwniki z papieru również są usuwane w procesie odbarwiania.

 • Istnieje wiele kolorów i rozmiarów Karteczek Post-it® z papieru zawierającego co najmniej 30% zawartości z recyklingu. Ponadto, 3M oferuje Karteczki w Karkowo Żółtym i innych pastelowych kolorach, ktore są 100% z papieru z recyklingu. W Karteczkach z papieru w całości z recyklingu 70% to odpady poprodukcyjne, a 30% to włókna poużytkowe. Podkładki Sztalug Post-it® również są dostępne z papierem mającym 30% zawartości z recyklingu.

 • Jest ograniczona podaż makulatury, z którego można wykonać nowy papier. Nawet przy maksymalnym recyklingu, papiernie nie byłby w stanie utrzymać produkcji papieru tylko z surowców wtórnych. W rzeczywistości szacuje się, że jeśli cały papier do drukowania i pisania na świecie był wykonany z surowców wtórnych, to zrównoważony poziomu zawartości poużytkowej wyniesie mniej niż 10%.

 • Recykling jest ważną strategią zabierania odpadów z przepełnionych wysypisk. Zebrany papier jest używany jako surowiec do wytwarzania papieru, pudełek i chusteczek. Recykling chroni lasy, zmniejszając popyt na włókna pierwotne. Ale recykling oznacza więcej niż tylko zbieranie przedmiotów nadających się do przetworzenia. Trzy główne elementy recyklingu obejmują zbiórkę odpadów, wytwarzanie nowych produktów z materiałów pochodzących z recyklingu i zakup tych przedmiotów. Kupując produkty z recyklingu pomagasz wzmocnić rynek tych produktów, wspierasz nowych technologie i tworzysz bardziej stabilne rynky dla sprzedaży materiałów wyodrębnionych z recyklingu. Przy zakupie produktów z recyklingu, pomagasz środowisku.

 • Tak. Jakość Wtórnych Karteczek Post-it® jest taka sama jak zwykłych Karteczek Post-it®.

 • Od 1975, Program Ograniczenia Zanieczyszeń 3M uniemożliwił wygenerowanie ponad 1,2 mld kilogramów zanieczyszczeń. Od 1990 roku firma 3M zmniejszyła emisję gazów lotnych do atmosfery o 95% i emisję gazów cieplarnianych o 62%. Ponadto 3M pracuje, aby zminimalizować ilość odpadów poprzez zapobieganie, ponowne wykorzystanie i recykling w ramach swojej działalności od 1970 roku. W 2008 roku 3M poddało recyklingowi lub ponownemu użyciu 20 razy więcej odpadów niż wysłało na składowisko lub do zakładu przetwarzania odpadów w energię.

 • Odpady Prekonsumcyjne, znane również jako odpady poprodukcyjnych, są powszechnie uważany za materiał śmieciowy w procesie produkcji. Nie obejmuje to powtórnego wykorzystania materiałów, takich jak przeróbka, przemiał i resztkach wytworzonych w procesie, które można odzyskać w ramach tego samego procesu. Odpady Postkonsumencie są powszechnie uważane za makulaturę generowaną w domu lub w biurze, po tym jak spełniły swoje przeznaczenie. Na przykład, gazety, które są poddawane recyklingowi po ich odczytu są uważane za odpady poużytkowe.

 • Produkty z odzysku muszą zawierać materiały, które zostały odzyskane dzięki recyklingowi, chodzi tu o zarówno te pochodzące z procesu produkcyjnego (preconsumer) i / lub po niewielkim użyciu (postconsumer). Produkty podlegające recyklingowi to produkty, które mogą być zebrane, oddzielone lub w inny sposób odzyskane w celu ich ponownego użycia, do produkcji lub montażu innego produktu za pomocą określonego programu recyklingu. Nawet jeśli produkt jest z oddzysku to nie musi wcale podlegać bezpośredniemu recyklingowi, chociaż produkty zx papieru najcześciej mają obie te właściwości. Karteczki Samoprzylepne Post-it® i Super Przylepne Karteczki Post-it® w pełni nadają się do recyklingu.

 • Symbol ten nazywa się Pętlą Mobius. Jest to symbol recyklingu w kształcie trzech goniących się strzałek tworzących trójkąt, co oznacza, że produkt lub opakowanie jest wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, albo, że produkt lub opakowanie nadaje się do recyklingu. Może również wskazywać rodzaj plastiku używanego w produkcie. Szczegółowe informacje są często umieszczone w okolicach Pętli Mobiusa, aby pokazać, ile treści z recyklingu jest obecne lub jaka część opakowania lub produktu nadaje się do recyklingu.

 • Zrównoważona produkt to taki, który jest wytwarzany, używany i usuwany bez wyczerpywania zasobów ziemi lub szkodliwego wpływu na środowisko. Atrybuty zrównoważonych produktów to m.i. odpowiedzialne korzystani z zasobów odnawialnych, minimalizacja transportu dla oszczędzenia paliwa kopalnego, odpowiedzialna produkcja dla zmniejszenia zanieczyszczenia i recyklingu produktów. Głównym składnikiem Karteczek Samoprzylemnych Post-it® oraz innych produktów Sztalugowych Post-it® jest papier, a papier to odnawialne źródło energii. Całość papieru w Karteczkach Post-it® jest potwierdzonym certyfikatem łańcucha dostaw. Oznacza to, że źródła zaopatrzenia zostały poddane przeglądowi przez osoby trzecie. Karteczki Post-it® sprzedawanych w U.S.A. wykonane są wyłącznie w U.S.A. Wreszcie, produkty są zdatne utylizacji razem z innymi odpadami domowymi i biurowymi.

 • Papier w ten sposób poświadczony pochodzi z dobrze zarządzanego lasu, dzie za każde ścięte drzewo sadzone są nowe. Nielegalne pozyskiwanie drewna jest zabronione i las pierwotny jest chroniony przed tym. Łańcuch Dostaw (CoC) jest zewnętrznie kontrolowanym systemem. Wszystko jest zaksięgowywane krok po kroku, z całą drogą która pokonuje drewno od lasu, przez wszystkie etapy produkcji, aż do produktu końcowego. Jest on używany do śledzenia i weryfikowania pochodzenie i zawartości procentową certyfikowanych włókien drewna materiału używanego w produkcie końcowym.

 • Wszystkie Karteczki i Podkładki Sztalugowe Post-it® uzyskały ten certyfikat po weryfikacji przez niezależne firmy.

 • Zrównoważoną gospodarką leśną jest zarządzanie gruntów leśnych w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, gospodarczych, ekologicznych i kulturowych obecnych i przyszłych pokoleń. Oznacza to, że drzewa cięte są ponowie zasadzane lub odrastają naturalnie, a siedliska zwierząt i zasoby wodne są chronione tak, że las może przetrwać i rozwijać się dla przyszłych pokoleń.

FAQ: Cyfrowe Notatki

 • Oprogramowanie Cyfrowych Notatek Post-it® jest zgodne z systemem Windows XP, Windows Vista i systemami operacyjnymi Windows 7 (wersje 32- i 64-bitowa).

 • Możesz pobrać najnowsze aktualizacje z naszej strony aktualizacji:

  http://www.3m.com/digitalnotes


  Należy pamiętać, że jeśli jesteś używasz Cyfrowych Notatek Post-it® w wersji 3.1 (lub wcześniejszej) lub 4.1 (lub wcześniej), nie będzie to dla Ciebie bezpłatne uaktualnienie. Ta nowa wersja zapewni Ci 30-dniowy okres próbny. Po tym okresie próbnym, będziesz zobowiązany do zakupu produktu.

 • Tak, możesz zainstalować wersję próbną na dowolnej liczbie komputerów, jeśli chcesz. Wersja testowa będzie działać do 30 (trzydziestu) dni. Po trzydziestu (30) dniach okresu próbnego, każda kopia oprogramowania Cyfrowych Notatek Post-it®musi być oddzielnie zakupiona w celu dalszego korzystania z oprogramowania. Cyfrowe Notatki Post-it®można kupić za pomocą tego linku: http://www.3m.com/digitalnotes.

 • Tak, proszę kliknąć na przycisk Dozownik Pulpity i wybrać Narzędzia. Z menu podręcznego wybierz polecenie Preferencje. Następnie, wybierz kartę Różne i poszukaj sekcji Wyświetlenie Notatnika. Jeśli wybierzesz opcję "Tylko Pasek zadań" w obszarze powiadomień, ukryjesz Dozownik Pulpitu.

 • Kliknij na przycisk DozownikPulpitu i wybierz Narzędzia. Z menu podręcznego wybierz polecenie Preferencje. Następnie, na karcie Ogólne odznacz "Pokaż obrazek o Cyfrowe Notatki Post-it podczas uruchamiania".

 • Usuń skrót do Cyfrowych Notatek Post-it® z folderu Autostart. Kliknij przycisk Start na pasku zadań. Wybierz Programy, a następnie Programy Startowe. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę Cyfrowych Notatek Post-it®. Z menu podręcznego wybierz Usuń. Wybierz "Tak" w oknie dialogowym "Potwierdzenie Usunięcia Skrótu". Pamiętaj, że Cyfrowe Notatki Post-it® nie będzie ostrzegać o alarmach ani nie otrzymasz Notatek Subskrypcyjnych, jeśli aplikacja nie jest uruchomiona.

 • Notatki i Tablice są przechowywane w pliku PDNDB. Zaleca się, jeśli przechowujesz ważnych informacji w swoich notatkach, dołączenie pliku PDNDB do swoich rutynowych kopii zapasowych systemu.

  Windows XP:
  Ten plik znajduje się w katalogu C:\Documents and Settings\Dane aplikacji\3m\ PDNotes.

  Windows Vista:
  Ten plik znajduje się w katalogu C:\Users\AppData\Roaming\3M\PDNotes.

 • Tak. Kliknij na przycisk Dozownik pulpitu i wybierz Narzędzia. (Alternatywnie, można kliknąć prawym przyciskiem myszy na żółtej ikonie karteczki na pasku zadań i wybrać Narzędzia) Z menu podręcznego wybierz polecenie Preferencje. Następnie, kliknij na zakładkę Ustawienia domyślne Notatek. W polu Post-it® oznaczonym Ustawienia Cyfrowych Notatek można ustawić czcionkę, rozmiar czcionki i kolor nowych notatek. Również domyślne ustawienia notatek mogą być zmieniane za pomocą szablonów notatek. Stwórz szablon z czcionką i ustawieniami, które chcesz, a następnie ustaw dany szablon jako domyślny dla Notatek. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia szablonów notatek, proszę zobaczyć dział pomocy programu pod tytułem "Szablony".

 • Istnieją trzy sposoby, aby oczyścić pulpit z notatek: 1) można zminimalizować swoje notatki, 2) ukrywać swoje notatki lub 3) przenieść je do Tablicy.


  Zminimalizuj notatkę poprzez dwukrotne kliknięcie na przycisk Notatki w lewym górnym rogu notatki. Można też wybrać opcję Minimalizuj Notatkę z paska narzędzi. Kliknij przycisk notatki w lewym górnym rogu notatki, aby wyświetlić pasek narzędzi. Następnie wybierz zakładkę notatki i wybierz przycisk Minimalizuj Note. Notatkę można przywrócić, klikając dwukrotnie na zminimalizowanej notatkę. Opcjonalnie, zminimalizowane note można przywrócić, klikając prawym przyciskiem myszy na zminimalizowanym notatki i wybierając Przywróć z menu podręcznego.


  Ukryj wszystkie swoje notatki jednym poleceniem, wybierając opcję Ukryj Wszystkie Stacjonarne Notatki z przycisku menu Narzędzia na Dozowniku Pulpitu. Notatki można przywrócić poprzez kliknięcie na ikonę Dozownika Pulpitu (tak jakbyś chciał stworzyć nową) lub wybierając Przywracanie pulpitu Notatki z przycisku menu Narzędzia na Dozowniku Pulpitu.


  Alternatywnie, można zachować swoje notatki w Tablicach i wyświetlać je w dowolnym momencie.

 • Upewnij się, że masz Odtwórz dźwięki włączone w preferencjach, w zakładce Różne. Dostać się do swoich preferencji możesz poprzez wybranie przycisk Narzędzia w menu Dozownika Pulpitu. Jeśli ta opcja jest włączona, to twój komputer nie jest aktualnie ustawiony do odtwarzania dźwięków. Być może trzeba zainstalować kartę dźwiękową lub włączyć dźwięk w systemie. Upewnij się, że masz plik .wav przypisany do działań w oknach Dźwięki Panelu sterowania. Można otworzyć ten panel sterowania za pośrednictwem systemu operacyjnego, albo klikając na przycisk Wybierz Dżwięki na karcie Inne w oknie dialogowym Preferencje.

 • Dwukrotnie kliknij górny obszar notatki kilka razy. (Za pierwszym razem rozmiar zostanie dostosowany do zawartości, a za drugim razem zmieni jej wysokośc na równą około jednej linii).

 • Windows XP:
  Po pierwsze, zamknij aplikację. Następnie należy przejść do systemu Windows, sekcji Dodaj / Usuń programy Panelu sterowania. Wybierz Notatki cyfrowe Post-it®, a następnie kliknij przycisk Dodaj / Usuń.

  Windows Vista and Windows 7:
  Po pierwsze, zamknij aplikację. Następnie przejdź do Programów i Funkcje panelu sterowania systemu Windows. Wybierz Wybierz Cyfrowe Notatki Post-it® i kliknij przycisk Odinstaluj.

 • Po przyjrzeniu się obecnemu rynkowi PC i wysłuchaniu tego, co użytkownicy komputerów chcą od oprogramowania marki Post-it®, zdecydowaliśmy się wydać nasz produkt jedynie dla systemu operacyjnego Windows. Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia innych platform i badamy możliwości rozwoju produktów dla wszystkich fanoó Karteczek Post-it®.

 • "Tak, istnieje kilka sposobów, aby dodać zdjęcie do notatki: Przeciągnij i upuść obraz z innej aplikacji na notatki. Zaznacz notatkę, a następnie wklej wcześniej skopiowany obraz ze schowka.
  Kliknij przycisk Dodaj/Wymiń Obrazek na pasku narzędzi w oknie Właściwości Notatki.
  Uwaga: Tylko jeden obrazek może być umieszczony w notatce i będzie zawsze na samej górze.
  Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy ze zdjęciami w notatkach, zapraszamy do przejrzenia pliku pomocy pod tytułem Zdjęcia w Notatkach..

 • Tak, proszę kliknąć na przycisk w górnym lewym rogu notatki, aby wyświetlić jej pasek narzędzi. Następnie wybierz zakładkę Notatki. Wreszcie, należy wybrać przycisk Zmień rozmiar obrazu. To umieści obraz w trybie zmiany rozmiaru. Przeciągnij uchwyty umieszczone wokół krawędzi obrazu, aby zmienić jego rozmiar. Aby wyjść z trybu zmiany rozmiaru, kliknij przycisk Zmień rozmiar obrazu obraz na pasku Notatki.

  Alternatywnie, wejdż w tryb zmiany rozmiaru poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na obrazku. Z menu podręcznego wybierz opcję Zmień rozmiar obrazu. Aby wyjść z trybu zmiany rozmiaru, kliknij prawym przyciskiem myszy na obrazek i wybierz Zmień rozmiar obrazu ponownie.

 • Tak, proszę kliknąć na przycisk w górnym lewym rogu notatki, aby wyświetlić jej pasek narzędzi. Następnie wybierz zakładkę Notatki. Wreszcie, należy wybrać przycisk Kadrowanie obrazu. To umieści obraz w trybie kadrowania obrazu. Przeciągnij uchwyty umieszczone wokół krawędzi obrazu, aby zmienić jego rozmiar. Aby wyjść z trybu kadrowania, kliknij przycisk Kadrowanie obrazu obraz na pasku Notatki.

  Alternatywnie, wejdż w tryb zmiany rozmiaru poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na obrazku. Z menu podręcznego wybierz opcję Kadrowanie obrazu. Aby wyjść z trybu kadrowania, kliknij prawym przyciskiem myszy na obrazek i wybierz Kadrowanie obrazu.

 • Tak, proszę kliknąć na przycisk w górnym lewym rogu notatki aby wyświetlić jej pasek narzędzi. Następnie wybierz zakładkę Notatki i wybierz przycisk Obrót obrazu. Z menu podręcznego wybierz kierunek obrotu zdjęcia.

  Alternatywnie, kliknij prawym przyciskiem myszy na obrazek. Z menu podręcznego wybierz opcję Obróć, a następnie kierunek aby obrócić obraz.

Pytania o Tablice

Pytania o Subskrypcje Notatek

 • Przejdź do zakładki subskrypcji w oknie dialogowym Preferencje. Wybierz stronę, która chcesz sprawdzić i kliknąć na przycisk Informacja o Subskrypcji. Przycisk Sprawdż Notatki będzie teraz próbował dostarczyć Ci notatkę. Jeśli serwer nie jest dostępny, otrzymasz komunikat o błędzie.

 • Kliknij na przycisk Dozownik Pulpitu i wybierz Narzędzia. Z menu podręcznego wybierz polecenie Preferencje. Następnie wybierz kartę Subskrypcje. Wyróżnij stronę subskrypcji która chcesz usunąć, i kliknij przycisk Usuń subskrypcję.

 • Jeśli korzystasz z serwera proxy do dostępu do Internetu, należy wprowadzić adres i port serwera w zakładce Abonament w oknie Preferencje. (Jeśli domyślną przeglądarką jest Internet Explorer, wybierz opcję Zawsze używaj ustawienia proxy z Internet Explorer. W większości przypadków zapewni to prawidłowe ustawienia). Sprawdź, czy są prawidłowo skonfigurowane, klikając na przycisk Ustawienia testowe. Należy skonsultować się z administratorem sieci w celu uzyskania poprawnych ustawień.

Pytania o Zakładki Notatek