Aplikacja Post-it® Plus — najczęstsze pytania

Aplikacja Post-it® — często zadawane pytania

Ogólne informacje

Nazwy najważniejszych ekranów w aplikacji Post-it®:

Ekran iOS®

 • Rób notatki
  Ekran przechwytywania
 • Łączenie w grupy
  Podgląd przechwyconej zawartości
 • Tworzenie cyfrowych notatek
  Widok tablicy
 • Organizuj pomysły w dogodny dla siebie sposób
  Widok edycji karteczki
 • Udostępnianie w ulubionych
  Widok siatki
 • Kontynuuj pracę na różnych urządzeniach
  Widok eksportu

Informacje ogólne

 • Post-it® to aplikacja na urządzenia z systemami iOS i Android do szybkiego i łatwego digitalizowania odręcznych Karteczek Post-it®. Umożliwia przechwytywanie karteczek za pomocą kamery lub tworzenie nowych bezpośrednio na urządzeniu. Możesz według własnych preferencji organizować, poprawiać, dodawać i układać pomysły na tablicy. Następnie uporządkowaną tablicę możesz udostępniać znajomym i współpracownikom, albo wyeksportować do ulubionych aplikacji i usług chmurowych, takich jak PowerPoint®, Excel®, PDF, Dropbox wiele innych.
 • To proces fotografowania wielu Karteczek Post-it®, a następnie identyfikowanie każdej z nich z osobna w celu utworzenia ich cyfrowych odpowiedników.
 • Tablica to obszar wyświetlania przechwyconych Karteczek Post-it®. Na jednej tablicy można umieścić wiele przechwyconych materiałów. Ponadto, Karteczki Post-it® na tablicy można przenosić i edytować pojedynczo.
 • Aplikacja Post-it® jest zgodna z urządzeniami Apple® z systemami iOS 10 lub nowszymi oraz z urządzeniami z systemem operacyjnym Android 7 lub nowszym. Została zoptymalizowana pod kątem urządzeń iPhone® X i nowszych oraz iPad Pro®.
 • Na razie nie, ale pracujemy nad nią. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. Jeśli potrzebujesz ekranu większego niż wyświetlacz iPhone'a, możesz korzystać z aplikacji na iPadzie® oraz przez Apple TV® za pomocą AirPlay®.
 • Oczywiście! Wszystkie najnowsze informacje znajdziesz na stronie Post-it.pl/App.

 • Aby uzyskać najlepszą jakość przechwyconego obrazu, zalecamy używanie markerów w ciemnym kolorze lub pisaków filcowych. Do edycji karteczek cyfrowych doskonale nadaje się Apple Pencil®. Na jakość skanowania wpływają także oświetlenie w pomieszczeniu oraz kontrast między Karteczkami Post-it® a tłem. Staraj się zawsze przechwytywać materiały w dobrze oświetlonych miejscach. W przypadku jasnego tła, takiego jak biała tablica, najlepiej używać pisaków o bardziej intensywnych kolorach. W przypadku ciemnego tła zalecamy używanie jaśniejszych kolorów.
 • Obecnie aplikacja Post-it® jest zoptymalizowana pod kątem kwadratowych Karteczek Post-it®. Inne kształty także zostaną przechwycone, ale będą wyświetlane jako kwadratowe. Zawartość karteczki może wyglądać na ściśniętą. Aby uzyskać pomoc dotyczącą przechwytywania karteczek innych niż kwadratowe, skontaktuj się z nami.

Prywatność

 • Nie, firma 3M nie może wyświetlać żadnej zawartości przechwyconej przez Ciebie za pomocą tej aplikacji.
 • Aplikacja Post-it® nie wykorzystuje ani nie śledzi żadnych danych umożliwiających zidentyfikowanie użytkowników. Aby zapoznać się z Polityką prywatności firmy 3M, zajrzyj na stronę 3m.com/privacy.

 • Przechwytując Karteczki Post-it® można dodawać do nich oznaczenia o miejscu ich pochodzenia, aby później łatwiej je zidentyfikować. Jeśli włączysz pozwolenie na używanie danych o lokalizacji, w widoku przechwyconych materiałów będą wyświetlane także informacje o miejscu, w którym każda z karteczek została przechwycona. Lokalizacja będzie widoczna także, gdy wyeksportujesz Karteczki Post-it® do dokumentu w formacie PDF, arkusza Excel® lub prezentacji PowerPoint®. Ustawienia udostępniania informacji o lokalizacji można zmienić w dowolnym momencie, przechodząc do Usług lokalizacyjnych w opcjach prywatności systemu iOS lub Android™.

Rozwiązywanie problemów

 • Dotknięcie pozwala natychmiast zrobić zdjęcie za pomocą dotknięcia palcem. Funkcja Dotknij i przytrzymaj wymaga naciśnięcia przycisku aparatu i przytrzymania go przez 2 sekundy w celu przetworzenia przechwytywanego obrazu. Korzystanie z funkcji Dotknij i przytrzymaj poprawia stabilność procesu przechwytywania i jakość obrazu.
 • Obecnie aplikacja Post-it® jest zoptymalizowana pod kątem kwadratowych karteczek Post-it®. Inne typy także zostaną przechwycone, ale będą wyświetlane jako kwadratowe. Zawartość karteczki może wydawać się ściśnięta, ale nie przejmuj się tym — wszystkie przechwycone dane nadal tam są.
 • Dotknij ikony aparatu w aplikacji Post-it®. Aplikacja otworzy ekran przechwytywania i aktywuje aparat. Dotknij ikony trybu poziomego na dole ekranu, aby wybrać istniejące zdjęcie w urządzeniu.
 • Być może w Twoim urządzeniu została zablokowana orientacja ekranu. Aby wyłączyć tę funkcję, przejdź do ustawień.
 • Aplikacja Post-it® służy przede wszystkim do przechwytywania zawartości kwadratowych karteczek Post-it®, ale dostępna jest również funkcja pomocy ręcznej do przechwytywania dodatkowej zawartości. Aby z niej skorzystać, otwórz widok przechwytywania i dotknij zawartości, którą chcesz dodać. Aplikacja Post-it® Plus otoczy przechwyconą zawartość obrysem. Przeciągnij wierzchołki obrysu, aby objąć całą zawartość, a następnie kliknij „Gotowe”, by dodać ją do przechwyconego obrazu.
 • Widok tablicy przesuń od prawej do lewej strony. Zobaczysz oryginalną przechwyconą zawartość karteczek.
 • Otwórz widok pierwotnie przechwyconej zawartości i dotknij karteczek, które nie zostały obrysowane i oznaczone. Kiedy wrócisz do widoku tablicy, brakujące karteczki już tam będą.
 • Skuteczność funkcji przechwytywania karteczek Post-it® w aplikacji Post-it® zależy od jakości kamery w urządzeniu. Nowsze urządzenia z systemem iOS pozwalają przechwycić więcej karteczek jednocześnie. Wszystkie urządzenia są w stanie przechwycić jednocześnie nie mniej niż 50 karteczek, a niekiedy dużo więcej. Pamiętaj, że im większa jest liczba karteczek przechwytywanych jednocześnie, tym mniejsza będzie rozdzielczość każdej z nich.
 • Odległość między karteczkami nie powinna być mniejszą niż 1/3 cm. Nakładające się karteczki mogą wymagać ręcznej pomocy przy przechwytywaniu
 • Aby zapewnić odpowiednią jakość i czytelność zawartości karteczek, aplikacja Post-it® nie zrobi zdjęcia ze zbyt dużej odległości. W widoku aparatu będą widoczne podpowiedzi sugerujące przybliżenie się.
 • Spróbuj przybliżyć się do karteczek i upewnij się, że aparat ustawił ostrość.
 • Przy otwartej aplikacji Post-it® naciśnij ikonę ustawień w kształcie koła zębatego w lewym górnym rogu ekranu. Opcja Podpowiedzi przechwytywania — druga od góry w sekcji Przechwytywanie — pozwala włączyć i wyłączyć podpowiedzi dotyczące przechwytywania oraz blokadę przechwytywania poniżej minimalnych warunków zapewniających dobrą jakość zawartości.
 • Dotknij ikony + w aplikacji Post-it®, a następnie wybierz opcję aparatu, by włączyć widok przechwytywania. Możesz spróbować przechwycić całą ścianę karteczek na jednym zdjęciu lub przechwytywać ścianę fragmentami, jeśli chcesz zapisać karteczki w wyższej rozdzielczości. Po utworzeniu tablicy z pierwszym zdjęciem przechwyconych materiałów, można jeszcze raz dotknąć ikony + na Tablicy, aby dodać nowe przechwycone materiały. Każde przechwycenie jest automatycznie umieszczane w osobnej grupie, co ułatwia organizację.
 • Dotknij karteczki, aby ją powiększyć. Dotknij ikony eksportu, a następnie wybierz opcję „Zapisz obraz”.
 • Nie. Importowanie obrazów w trybie panoramicznym jest obecnie nieobsługiwane.

Cyfrowe karteczki

Organizowanie

 • Nie. Połączonych ze sobą tablic nie da się rozłączyć.
 • Przy otwartej aplikacji Post-it® utwórz nową tablicę, przechwytując karteczki, lub otwórz istniejącą tablicę zawierającą karteczki. Możesz dowolnie przeciągać i upuszczać karteczki, organizując je grupach.
 • W widoku tablicy, kiedy dotkniesz grupy karteczek, zostaną wyświetlone trzy ikony dostępnych opcji układu. Pierwszy wyświetla karteczki w kolejności ich przechwytywania. Drugi organizuje karteczki w wiersze i kolumny. Trzeci układa karteczki zgodnie z wybranym aspektem kształtu grupy.
 • Tak. W tym celu wystarczy wyeksportować tablicę jako jeden z typów plików i otworzyć zaimportowany plik, by dalej edytować karteczki w ulubionych programach.
 • Masz dwie opcje. W widoku siatki dotknij opcji „Zaznacz” w prawym górnym rogu ekranu. Zaznacz wszystkie tablice, które chcesz ze sobą połączyć, i naciśnij „Połącz”. Wybrane tablice zostaną scalone w jedną. Druga opcja polega na przeciągnięciu tablicy w widoku siatki na tablicę, z którą chcesz ją połączyć.
 • W widoku siatki dotknij opcji „Zaznacz” w prawym górnym rogu ekranu. Ikona kosza na śmieci pojawi się w prawym dolnym rogu ekranu. Dotknij jej i wybierz opcję Usuń tablicę.
 • Tak! Na urządzeniach z systemem iOS® możesz „oznaczyć” gwiazdką najważniejsze karteczki z notatkami. Oznaczone gwiazdką karteczki zostaną umieszczone na ekranie „Dzisiaj” na urządzeniu z systemem iOS®. W ten sposób wszystko, co musisz zrobić, to wyświetlić ekran Dzisiaj, aby zobaczyć swoje codzienne zadania, przypomnienia lub ważne przemyślenia. Aby oznaczyć karteczkę gwiazdką, wystarczy wejść na tablicę, dotknąć pojedynczej karteczki a następnie ikony gwiazdki w prawym dolnym rogu.

Wyszukiwanie

 • W widoku siatki przesuń palcem w dół do pola wyszukiwania. Możesz szukać według nazwy danej tablicy lub nazwy w grupach tablic. Tutaj przydają się nawyki dobrego etykietowania! Dostępne jest także wyszukiwanie według daty tablicy i przechwycenia.

Udostępnianie

 • Aby wyeksportować tablicę, zaznacz ją w widoku siatki, a następnie dotknij przycisku Udostępnij; możesz również otworzyć tablicę i tam dotknąć przycisku Udostępnij. Zostanie wyświetlony widok eksportu tablicy, w którym po kolei wybiera się format i lokalizację eksportu, np. wiadomość e-mail, iMessage®, AirDrop® do innego urządzenia, Dropbox, Google Drive™ itd.
 • Format eksportu archiwum Post-it® tworzy plik „.3csb”, który można otworzyć za pomocą aplikacji Post-it® na innym urządzeniu. W ten sposób można też wysyłać tablice innym użytkownikom np. za pocztą e-mail, przez iMessage® lub AirDrop®.
 • Można zapisywać kopie tablic w usługach chmurowych i importować je do aplikacji na innym urządzeniu. W tej chwili nie oferujemy funkcji synchronizacji chmurowej między urządzeniami, ale pracujemy nad nią. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

Ustawienia

 • W widoku ustawień dotknij sekcji „Domyślny kolor karteczki”. Zostanie otwarte menu kolorów, w którym możesz ustawić domyślny kolor cyfrowych karteczek.
 • W widoku ustawień dotknij sekcji „Skróty Siri®”. W menu Skróty Siri® możesz dodawać skróty do następujących czynności: 1) Przechwyć karteczki na nową tablicę, 2) Utwórz karteczkę na nowej tablicy, 3) Przechwyć karteczki na ostatnią tablicę, 4) Utwórz karteczkę na ostatniej tablicy, oraz 5) Wyświetl ostatnią tablicę. Dotknij po prostu znaku „+”, a następnie naciśnij przycisk nagrywania, aby zarejestrować nowy skrót Siri®.