Analiza Luk

Analiza Luk z Arkuszami Konferencyjnymi Post-it®

Identyfikacja możliwości, aby osiągnąć swój pełen potencjał.


Analiza Luk jest niezbędnym sposobem, aby ocenić aktualną wydajność w porównaniu do potencjalnej wydajności.

Poprzez określenie w jaki sposób aktywa i zasoby są wykorzystywane (i ewentualnie słabo wykorzystane), Analiza Luk pozwala szybciej osiągnąć cele swojej działalności. Zarówno w perspektywie krótko- ,jak i długoterminowej.

 • 1

  Określ temat, o którym przeprowadzisz swoją Analizę Luk. To może być cokolwiek, co jest niezbędne w Twojej działalności: generowanie przychodów, redukcja kosztów, rozwój produktów, etc.

  Ustal temat

 • 2

  Napisz ten temat na dużej przestrzeni, takiej jak Arkusz Konferencyjny Post-it®, aby wszyscy członkowie zespołu mogli go zobaczyć.

 • 3

  Ustal gdzie jesteś obecnie w odniesieniu do tego tematu. To będzie w dużej mierze kwestia metryk lub atrybutów, ale może być również stosowana do brandingu (czyli postrzegania danego produktu).

 • 4

  Następnie, ustal gdzie chcesz być w określonym przedziale czasowym. Na przykład, czy chcesz dodać trzy krytyczne funkcje do danego produktu w ciągu najbliższych 18 miesięcy?


  Określ następne ramy czasowe

 • 5

  Określ sposób w jaki dana luka powinna być wypełniona. Kilka typowych sposobów na wykonanie tej części obejmuje wykorzystanie Metody Ishikawy (Diagram Rybich Ości) lub prowadzenia Analizy SWOT lub po prostu wypełnij lukę za pośrednictwem tzw."6 M":

  • • Manpower - opisz wymagane zasoby ludzkie
  • • Metoda - zidentyfikuj potrzebne procesy
  • • Metrics - rozpoznaj potrzebne pomiary
  • • Maszyny - określ wymaganą technologię
  • • Materiały - zidentyfikacji potrzebne towary (od surowców do materiałów marketingowych)
  • • Minuty - ile czasu zajmie osiągnięcie Twojego celu
 • 6

  Rozpocznij określenie sposobów połączenia tych luk - współpracuj z członkami zespołu niezbędnymi do identyfikacji działań zmierzających do zmniejszenia tych rozbieżności i ustal terminy realizacji tych działań. Zrób inwertaryzację, aby ustalić czy wystarczą zasoby już w Twoim posiadaniu i co jest dodatkowo potrzebne, a także potencjalne budżety dla każdej sekcji.

 • 7

  Należy przeprowadzać regularne sesje burzy mózgów co dzień, co tydzień lub co dwa tygodnie. Pozwoli ci to ocenić postępy i spisać jakie działania jeszcze są w toku lub już zostały zakończone.


  Przeprowadzaj regularne sesje burzy mózgówPoznaj lepiej markę Post-it®
3M, Post-it® oraz kolor Canary Yellow™ są znakami towarowymi firmy 3M.
Zmień lokalizację
Polska - polski